((ΠΡΟΟΔΟΣ))

((ΠΡΟΟΔΟΣ))

------

Το γραφείο του Σωματείου είναι ανοικτό για την εξυπηρέτηση των μελών του κάθε δευτερα 19:00 - 21:00

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι / σες,
Τα ψέματα τελείωσαν και οι μάσκες έπεσαν! Ήρθε η ώρα να δούμε ποιοιτόσοκαιρό σας μίλαγαν με ειλικρίνεια για το μέλλον του χώρου και τελικά δικαιώνονται, και ποιοι κοντόφθαλμα διαστρέβλωναν την αλήθεια και παραπλανούσαν συνάδελφους, όχι από άγνοια, άλλα από πονηριά έχονταςφυσικά στόχους και σκοπούς! Το σωματείο αυτό ιδρύθηκε για να διαφυλάξειταδικαιώματα των επαγγελματιών όταν θα ερχόταν η ώρα των αλλαγών πουεπέφεραν οι Καλλικρατικοί νομοί. Η ώρα αυτή συνάδελφοι έφτασε!
Σύμφωνα με την Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ που αφορά ρυθμίσειςγια την τοπική αυτοδιοίκηση, την ανάπτυξη και την αποκεντρωμένη διοίκηση,πουψηφίστηκε,στις 9 Απριλίου από την Βουλή, στο Άρθρο 8 αναφέρετερητά πως : «Τοεδάφιο α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3190/2003αντικαθίσταται ως εξής:«Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώςμετονομάζεταισε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής, και οι προβλεπόμενεςαπό τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες του, ασκούνται σε όλες τις ΛαϊκέςΑγορέςεντόςτων διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής». Αυτόσυνάδελφοι ήταν φυσικό επακόλουθο από την στιγμή που καταργήθηκαν οιΝομαρχίες και ανήκει όλη η Αττική στην ίδια Περιφέρεια. Σας είχαμεενημερώσει πάντα με ειλικρίνεια πως έτσι έχουν τα πράγματα! Σήμεραείμαστε τομοναδικόσωματείο της Ανατολικής Αττικής που είναι μέλος στηνΠανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών(ΠΟΣΠΛΑ), που έχουμε αντιπροσώπευση εκεί και που θα έχουμε λόγο στις διαδικασίες ένταξής μας προς τον Οργανισμό! Όλοι μαζί τώρα με ενότηταστις 13 Μάιου να εκλέξουμε Διοίκηση και Συνέδρους για την ΠανελλήνιαΟμοσπονδία η οποία έχει 2 εκλεγμένους αντιπροσώπους στον ΟργανισμόΛαϊκώνΑγορών Αττικής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε και ναπροβάλουμε τα Δικαιώματα μας μέσα στον Οργανισμό, εμπρός στις ριζικέςαλλαγές που έρχονται. Το επαγγελματικό Σωματείο Πρόοδος είναι η γέφυραγια την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΣΠΛΑ) και τον Οργανισμό ΛαϊκώνΑγορών Αττικής όπουαπό εδώ και στο έξης ανήκουμε! Όσο για τις «Κασσάνδρες» που ακόμα προσπαθούν να σας παραπλανήσουν και να σας μπερδέψουν,σας ενημερώνουμε πως Ταμείο Λαϊκών Αγορών καιΟργανισμός Λαϊκών Αγορών είναι το ίδιο πράγμα! Το Ταμείο, μετονομάστηκε σε Οργανισμό !!                                   
Είπαμε ………………    Τα ψέματα τελείωσαν!

                                     Εκ της Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου